Astrid Holte Østbye

Astrid_619x276.jpg

Astrid er født og oppvokst i Tromsø og tok sin første Ashtanga time i 2003 da hun studerte i Australia. Umiddelbart ble hun inspirert av denne praktisen som gjennom år med praksis har hatt stor innflytelse på livet hennes. Siden den gang har hun hatt åtte lengere opphold i Mysore, India der hun studerer og fordyper praksisen med sin lærer Sharath Jois.

Astrid er en dedikert student og lærer av Ashtanga Yoga og den tradisjonelle metoden slik den undervises i Sri. K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI). Hun er autorisert til å undervise 1. og 2. serien av Sharath og har assistert han to ganger i Shalaen i Mysore.

Astrid er medeier og hovedlærer på Mysore Yoga Oslo, der hun siden 2014 har bygget opp og daglig underviser et mysore program sammen med Gine Farnell.

Astrid vil alltid være takknemlig til sine første lærere: Guillermo Benitez, Matt Corigliano, Basia Lipska og Alexander Medin.

Gine N. Farnell

Gine_619_276.jpg

Gine er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har arbeidet som advokat i 8 år. I 2009 sluttet hun helt som advokat og hun underviser nå yoga. Hun begynte med yoga i studietiden, men de siste årene har yogaen blitt en daglig praksis og et viktig verktøy for endring. Hun er også sertifisert pilatesinstruktør og har bakgrunn fra Norges Idrettshøyskole, Pilates Room og Puro Yogas lærerutdanning. Hun har praktisert med og assistert Alexander Medin og praktiserer nå daglig med Astrid. Hun finner også stor inspirasjon og veiledning i Matt Corigliano. I februar/mars 2013 og januar/februar 2014 studerte hun i Mysore, India, under Sharath Rangaswamy og ny tur til Mysore venter i 2016. På Mysore Yoga Oslo assisterer hun Astrid på Mysore timene og har også kurs og faste ettermidagstimer. I tillegg vil både Astrid og Gine ha workshops og privat og bedriftstimer. 

Marie Gard

Marie_Baddha_Konasana3.jpg

Marie har en bachelor med hovedfag psykologi fra Karlstads Universitet. Hun har praktisert Ashtanga Yoga daglig siden 2009 og har undervist og assistert siden 2014. Hun begynte å praktisere med Basia Lipska Larsen og tok et fordypningskurs med henne i 2010. Hun har også praktisert med Alexander Medin, men har de siste årene vært på MYO med Astrid. Marie har to barn og fortsatte med yogapraksisen i begge svangerskapen. I februar/mars 2013 dro hun med familien for første gang til KPJAYI i Mysore for å studere under Sharath Jois. I november 2015 dro de tilbake i to måneder og planlegger ny tur i januar 2017.