Astrid Holte Østbye

Astrid_619x276.jpg

Astrid er født og oppvokst i Tromsø. Hun har en Bachelor-grad i International Business fra Sydney, Australia og det var under hennes opphold der i 2003 at hun ble introdusert for Ashtanga Yoga for første gang. Da hun møtte yogalæreren, Guillermo Benitez i 2008 inspirerte han til en daglig praksis, noe hun har hatt siden. Astrid jobbet flere år i næringslivet før hun i 2011 bestemte seg for å si opp jobben og gå dypere inn i yoga. Astrid har hatt syv besøk til Mysore, India, hvor hun har praktisert ved KPJAYI under Sharath Jois. Hun assisterte Sharath i mars 2013 og ble samtidig autorisert level 2 som gjør at hun kan undervise 1. og 2. serien i Ashtanga Yoga. Astrid lærer nå advanced A hos Sharath og drar hvert år til Mysore for å studere videre med han.

Astrid underviste tidligere på Ashtanga Yoga Oslo og Puro. Hun assisterte Basia Lipska og senere Alexander Medin før hun valgte å starte Mysore Yoga Oslo sammen med Gine N. Farnell. Lærere som inspirerer Astrid er Richard Freeman, Peter Sanson og hun er alltid takknemlig til de hun møtte tidlig i sin praksis, Matt Corigliano, Tarik van Prehn og Taran Bhattal. Astrid er hovedlærer på Mysore undervisningen på MYO.

Gine N. Farnell

Gine_619_276.jpg

Gine er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har arbeidet som advokat i 8 år. I 2009 sluttet hun helt som advokat og hun underviser nå yoga. Hun begynte med yoga i studietiden, men de siste årene har yogaen blitt en daglig praksis og et viktig verktøy for endring. Hun er også sertifisert pilatesinstruktør og har bakgrunn fra Norges Idrettshøyskole, Pilates Room og Puro Yogas lærerutdanning. Hun har praktisert med og assistert Alexander Medin og praktiserer nå daglig med Astrid. Hun finner også stor inspirasjon og veiledning i Matt Corigliano. I februar/mars 2013 og januar/februar 2014 studerte hun i Mysore, India, under Sharath Rangaswamy og ny tur til Mysore venter i 2016. På Mysore Yoga Oslo assisterer hun Astrid på Mysore timene og har også kurs og faste ettermidagstimer. I tillegg vil både Astrid og Gine ha workshops og privat og bedriftstimer. 

Marie Gard

Marie_Baddha_Konasana3.jpg

Marie har en bachelor med hovedfag psykologi fra Karlstads Universitet. Hun har praktisert Ashtanga Yoga daglig siden 2009 og har undervist og assistert siden 2014. Hun begynte å praktisere med Basia Lipska Larsen og tok et fordypningskurs med henne i 2010. Hun har også praktisert med Alexander Medin, men har de siste årene vært på MYO med Astrid. Marie har to barn og fortsatte med yogapraksisen i begge svangerskapen. I februar/mars 2013 dro hun med familien for første gang til KPJAYI i Mysore for å studere under Sharath Jois. I november 2015 dro de tilbake i to måneder og planlegger ny tur i januar 2017.