Astrid Holte Østbye

Astrid_619x276.jpg

Astrid er født og oppvokst i Tromsø og tok sin første Ashtanga time i 2003 da hun studerte i Australia. Umiddelbart ble hun inspirert av denne praktisen som gjennom år med praksis har hatt stor innflytelse på livet hennes. Siden den gang har hun hatt åtte lengere opphold i Mysore, India, hvor hun studerer og fordyper praksisen med sin lærer Sharath Jois.

Astrid er en dedikert student og lærer av Ashtanga Yoga og den tradisjonelle metoden slik den undervises på Sri. K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI). Hun er autorisert level 2 fra Sharath, hun lærer nå 3. serien fra han og har også assistert Sharath to ganger i Shalaen i Mysore.

Astrid er eier og hovedlærer på Mysore Yoga Oslo, der hun siden 2014 har bygd opp og daglig underviser mysore programmet. Astrid vil alltid være takknemlig til sine første lærere: Guillermo Benitez, Matt Corigliano, Basia Lipska og Alexander Medin.

Marie Gard

Marie_Gard_3.jpg

Marie har en bachelor med hovedfag psykologi fra Karlstads Universitet. Hun har praktisert Ashtanga Yoga daglig siden 2009 og har undervist og assistert siden 2014. Hun begynte sin yoga praksis med Basia Lipska Larsen og tok et fordypningskurs med henne i 2010. Hun har også praktisert med Alexander Medin, men har de siste årene vært på MYO med Astrid.

Marie har to barn og fortsatte med yogapraksisen under begge svangerskapene. Hun og familien dro til Mysore for å studere under Sharath Jois ved Sri. K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI) for første gang i 2013, og har vært der to ganger til siden det. På den siste turen i januar og februar 2017, ble Marie autorisert level 1 ved KPJAYI. Marie underviser siste delen av mysore programmet og er hovedlærer når Astrid er bortreist.