Hva skjer på MYO

Hva skjer på MYO

Astrid drar til sin lærer, Sharath, i Madrid fra 4. september til 8. september. Hun er også borte 20. og 21. september. Gine er vikar i shalaen disse dagene.

Månedag i september er 10. og 26.

.