MÅNEDAGER 

Det er ingen morgenklasser på månedager. Ettermiddager går som vanlig.
 

2019

Januar
Lørdag 05. ● nymåne
Mandag 21. ○ fullmåne

Februar
Mandag 04. ● nymåne
Tirsdag 19. ○ fullmåne

Mars
Onsdag 06. ● nymåne
Torsdag 21. ○ fullmåne

April
Fredag 05. ● nymåne
Fredag 19. ○ fullmåne

Mai
Lørdag 04. ● nymåne
Lørdag 18. ○ fullmåne

Juni
Mandag 03. ● nymåne
Mandag 17. ○ fullmåne

Juli
Tirsdag 02. ● nymåne
Tirsdag 16. ○ fullmåne

August
Torsdag 01. ● nymåne
Torsdag 15. ○ fullmåne
Fredag 30. ● nymåne

September
Søndag 13. ○ fullmåne
Lørdag 28. ● nymåne

Oktober
Mandag 14. ○ fullmåne
Mandag 28. ● nymåne

November
Tirsdag 12. ○ fullmåne
Tirsdag 26. ● nymåne 

Desember
Torsdag 12. ○ fullmåne
Torsdag 26. ● nymåne