OM TIMENE

 

MYSORE

Mysoreundervisning innebærer at studentene kan komme når de vil fra kl. 6.30 til 9.00, lokalet stenger kl 10.00. Om du er nybegynner sier du fra til læreren når du kommer, også om du aldri har vært med på en mysore klasse før. Læreren vil så veilede deg gjennom stillingene, og kan på den måten ta hensyn til dine behov, skader og kroppstype. Hvis du har en ashtangapraksis og er vant til mysoreundervisning, kan du rolig rulle ut matten din og begynne på praksisen din. I et rom hvor det undervises mysore, praktiserer studenter med en avansert yogapraksis bygget opp gjennom mange år, side ved side med studenter som gjør sin første solhilsen. Vi deler energi, erfaring og inspirasjon ved å sammen praktisere i eget tempo.

Læreren veileder der det er behov, og rommet er stille - dvs at studentene husker rekkefølgen av stillingene selv og mye av veiledningen foregår ved hjelp av fysiske justeringer, hvor læreren korrigerer og fordyper stillingene. Over tid bygges et gjensidig tillitsforhold mellom lærer og elev, og man utvikler en forståelse både av hverandre og av yogapraksisen.

Er du helt ny og ikke har gjort yoga før, er mysore en veldig fin måte å lære på. Undervisningen gir rom for mer hjelp og forklaringer enn i en vanlig, ledet time. Den første gangen, vil du lære pusteteknikk, Surya Namaskar A (solhilsen A) og noen få avsluttende stillinger før litt hvile. Neste gang du kommer, vil du lære flere stillinger i en bestemt rekkefølge og sakte vil du kunne bygge opp yogapraksisen din i samsvar med ditt utgangspunkt. Du blir stødig og trygg i hver stilling før du går videre.

For deg som aldri har gjort ashtanga før, kan det være fint å gi seg selv ihvertfall en måneds tid hvor man gjerne kommer minimum 3 ganger i uken for å bygge opp en forståelse av yogapraksisen og å huske rekkefølgen av stillingene. 

Også for studenter med yogaerfaring, men uten ashtangaerfaring, er mysoreundervisningen den tryggeste og beste måten å fordype praksisen sin på. Du kan forvente å begynne med en kort praksis den første gangen, men med tillit og og tålmodighet vil du kunne bygge opp ashtangapraksisen på en trygg måte.

Det å praktisere flere ganger i uken med samme lærer, gir mulighet til å fordype, utforske og bygge opp student-lærer relasjonen - og gjennom dette vil man kunne lære nye stillinger lettere - uten frykt men med åpenhet og tillit.

NYBEGYNNERKURS

På nybegynnerkurset går vi gjennom de grunnleggende prinsippene i Ashtanga yoga i tillegg til at du får en introduksjon til mysoreklasser og hvordan disse undervises. Vi fokuserer på pusteteknikk, energilåser (bandha), blikk (drishti) og hvordan disse settes sammen med stillinger (asana). Vi går gjennom første del av første serien, det vil si de stående stillingene, noen av de sittende og noen avsluttende stillinger. Kurset forbereder deg til å kunne fortsette på mysoreklasser og/eller egenpraksis.

ASHTANGA LEDET PRIMARY - DROP IN

Dette er en ledet time hvor læreren leder gjennom hele førsteserien på tradisjonell måte. Det legges vekt på riktig vinyasa telling som leder til en meditativ praksis som du tar med deg inn i Mysore timen når du praktiserer i eget tempo. Man kan fint komme selv om man ikke vanligvis gjør hele serien, da guider læreren deg til hvor du skal stoppe, deretter kan du enten gjøre avsluttende selv eller vente til resten av klassen starter med bro og bli med fra da. Om du er ferdig før timen er over er det fint om du forlater før eller etter savasana. Timen passer fint for de som har gjort noe Ashtanga tidligere og de som er mer avansert.